Skip to main content

cron

2013

Uwaga na cron’a!
·241 words·2 mins
blog.dsinf.net bash cron linux
Cron to jeden z przejawów uporządkowania w Linuksie - przejrzysta struktura crontab, katalogi na zadania daily, hourly itp. Ale jest kilka zawiłości, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze bądźmy pewni, że znamy kolejność kolumn: MIN HOUR DAY MONTH WEEKDAY USER COMMAND Najczęstszy błąd to oczywiście odruch użycia 12 54 * * * root cos jako skryptu o 12:54. Ten skrypt uruchomi się 12 minut po pięćdziesiątej czwartej. Kolejna kwestia: niedziela.