Skip to main content
[skowronski.tech] tech blog [skowronski.tech] tech blog

apache2

2013


Przekierowanie z HTTP na HTTPS (mod_rewrite)
·107 words·1 min
blog.dsinf.net apache2 webserver
Często chcielibyśmy, żeby użytkownik nie miał szans wysłać danych w plain-text. Można to zrobić dzięki mod_rewrite - pluginowi Apache’a domyślnie zitegrowanego z większością instalacji. Zmiany możemy wprowadzić w głównym konfigu - /etc/apache2/http.conf - wówczas docelowe linie wprowadzamy w znaczniku <Directory /nasz/katalog/z/witryną> jakieś dyrektywy </Directory> Alternatywnie konfig można wprowadzić do pliku .htaccess umieszczonego w interesującym nas katalogu - jedyna opcja przy hostingu. Typowo przekierowanie powinno wyglądać tak: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.