Skip to main content

avr

2015

C++ na AVR (Arduino), makro ISR i błąd multiple definition of `__vector_XYZ’
·134 words·1 min
blog.dsinf.net arduino avr c++ hardware
| Przy przeorganizowywaniu kodu na Arduino z procesorem AVR w którym wykorzystuję makro ISR (do obsługi przerwań systemowych) umieściłem je w pliku nagłówkowym (.h) co wyrzuciło mi malowniczy i (jak zwykle) nic nie mówiący błąd kompilatora “multiple definition of `__vector_11’”.