Skip to main content

dns

2021

macOS i serwery DNS dla pojedynczych domen, w szczególności prywatnych
·141 words·1 min
blog.dsinf.net dns intranet macOS
Problem dość częsty w intranetach dostępnych jedynie po VPN - jak wstrzyknąć resolver DNS działający na pojedynczym połączeniu sieciowym, tak aby klient rozwiązywał nazwy domenowe z niepublicznymi/prywatnymi TLD (czyli poza root DNSami). Na macOS jest to dość nietrywialne, jeśli używamy systemowego klienta VPN, niekoniecznie bowiem system będzie przestrzegał podanych po IPsec-u DNSów. Można jednak ustawić specyficzne serwery dla konkretnych domen w sposób następujący: w folderze /private/etc/resolver/ należy stworzyć plik (nazwa z grubsza dowolna) dla każdej domeny, która ma być rozwiązywana inaczej niż używając systemowych resolverów, takiej treści: