Skip to main content

docker

2016

Siłowe naprawianie kontenerów dockera używanych w crane
·95 words·1 min
blog.dsinf.net crane docker
Czasem zdarza się że przy przełączaniu się miedzy projektami które używają tych samych obrazów dockera którymi zarządzamy przy pomocy crane kontenery wariują. Siłowe rozwiązanie problemu które mi wiele razy pomogło sprowadza się do ubicia wszystkich kontenerów a potem ich usunięcia (kontenerów, nie obrazów) - jest to jednak opcja dobra tylko na deweloperskich stacjiach roboczych! docker stop $(docker ps -a -q) docker rm $(docker ps -a -q) Jeśli chcemy dodatkowo jeszcze zniszczyć wszystkie obrazy (żeby potem je stworzyć na nowo ze źródeł) można wywołać