Skip to main content
[skowronski.tech] tech blog [skowronski.tech] tech blog

mssql

2019


Odtwarzanie backupu MSSQL ze zdalnego serwera po sieci
·388 words·2 mins
blog.dsinf.net mssql network windows

| MSSQL pozwala odtwarzać bazy danych z plików bak za pomocą kwerendy RESTORE DATABASE w TSQL lub zgrabniejszego cmdletu PowerShella Restore-SqlDatabase. Sęk w tym, iż ścieżka przekazywana jest relatywna dla samego silnika bazy danych i konetkstu użytkownika, który ją uruchamia.

Błąd w rozumowaniu objawia się takim komunikatem podczas próby odtwarzania backupu: Msg 3201, Level 16 Cannot open backup device. Operating system error 5(Access is denied.)