Skip to main content

perl

2014

myDbExport – zrzucanie wielu baz MySQL na raz
·135 words·1 min
blog.dsinf.net linux mysql perl
Przy stronach WWW ważne jest zarówno wykonywanie kopii plików jak i baz danych. Te pierwsze często są zabezpieczane przez dostawców hostingu. Warto by mieć lepsze rozwiązanie niż korzystanie do tego z phpMyAdmina, a najlepiej w pełni automatyczne - takie, które można wstawić w crona. I z tej potrzeby narodził się myDbExport.

2012

Wykres ciepłoty komputera
·373 words·2 mins
blog.dsinf.net acpi linux perl
Skrypt dość prosty - odczytuje aktualną temperaturę komputera, zapisuje do rotacyjnego loga i tworzy estetyczny wykres przy pomocy biblioteki GD. Oczywiście działa tylko pod Linuksem 😉 Językiem tworzenia został wybrany Perl - głównie ze względu na początki mojej przygody z tym językiem, ale także ze względu na łatwość parsowania plików. Jest to następca skryptu PHP o tej samej nazwie - ciepło, który jednak nie tworzył żadnego loga, a jedynie odczytywał wynik acpi -Vi odpwoiednio kolorował wynik.