Skip to main content

postfix

2019

Najbardziej minimalistyczny setup MTA z plaintextowym serwerem SMTP
·616 words·3 mins
blog.dsinf.net linux postfix smtp
Wymaganie które postawiłem gotowemu setupowi to MTA który umie przesyłać maile od lokalnych użytkowników unixowych zalogowanych zdalnie po SMTP za pomocą auth plain w trybie plaintext, a relay jest zablokowany (żeby serwer nie stał się ofiarą spamerów).