Skip to main content

ror

2014

RVM na procesorach niestandardowych (AMD Geode)
·203 words·1 min
blog.dsinf.net embedded linux ror
Problem Illegal intruction przy instalacji RoR orzaz RVM na nietypowych procesorach (m.in. bez SSE2) można obejść wymuszając wersję 2.1.0. We wpisie podłoże problemu dla AMD Geode i szczegóły błędów kompilacji.