Skip to main content

sql server

2015

Problem z instalacją .NET 4.0 podczas instalacji SQL Servera na Windows Server 2008 R2
·173 words·1 min
blog.dsinf.net .net sql server windows windows server
Na problem natknąłem się przy okazji isntalacji SQL Servera 2012 - instalator w logach - %programfiles%\Microsoft SQL Server\130\Setup Bootstrap\Log\Summary_<host>_<data>_<godzina>.log" zgłaszał exit code 1 dla .NET 4 (jest wymaganą zależnością). Kilka prób instalacji osobno, bowiem w setup SQL Server wbudowany jest już instalator, (wersja offline, online, 23 bity, 64 bity itp.) zawiodło…