Skip to main content

x86

2016

Sprawdzanie czy wynik jest NaN w NASMie
·702 words·4 mins
blog.dsinf.net assembler ieee754 nasm prognisk x86
Podczas pisania zadania na laborki z programowania niskopoziomowego z powodu nieutrzymania konwencji C i zostawienia po sobie bałaganu na stosie FPU wyskoczyła mi wartość “-nan” czyli “Not a Number”. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się możliwościom niskopoziomowej detekcji tego stanu w logice aplikacji (choć rozwiązaniem problemu z zadaniem było wyczyszczenie stosu a nie pisanie mijaka ;) ).