Skip to main content

zabezpieczenia

2019

O wieloskładnikowym logowaniu raz jeszcze. Pełna hybryda w postaci klucza Bluink
·604 words·3 mins
blog.dsinf.net mfa security u2f zabezpieczenia
Podejść do U2F jest wiele i jak pokazuje Krypton - mogą być one ciekawsze od noszenia wielu Yubikeyów. Dziś krótka prezentacja klucza sprzętowego Bluink Key będącego w zasadzie najpełniejszą hybrydą sprzętowego klucza z aplikacją w zaufanym urządzeniu mobilnym.
MFA dzięki smartfonowi oraz garść dygresji o bezpieczeństwie
·1758 words·9 mins
blog.dsinf.net iphone mfa security ssh u2f windows zabezpieczenia
Zabezpieczenie cyfrowej tożsamości przy pomocy samego loginu i hasła to jak wiadomo od dawna za mało. MFA (czyli Multi Factor Authentication) dodaje drugi składnik potrzebny do weryfikacji autentyczności - poza znajomością sekretów które wprost podajemy na przykład stronie internetowej potrzebne jest coś, co posiadamy, czyli klucz bezpieczeństwa lub coś co pozwoli nam odebrać token od miejsca, do którego się logujemy. Dwie dygresje o weryfikacji autentyczności # Od razu dygresja - na początek językowa.

2013

Szybki gotowiec na ochronę przed SQL Injection w PHP
·115 words·1 min
blog.dsinf.net php zabezpieczenia
Kod krótki, ale jakże niezbędny. Podstawowa wersja podmienia wszystkie zmienne przekazane przez GET i POST: foreach ($_GET as &$z) $z = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_ \[\]\.\(\)\{\}\^\@\#\?\!.,&]/s', '', $z); foreach ($_POST as &$z) $z = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_ \[\]\.\(\)\{\}\^\@\#\?\!.,&-]/s', '', $z); Regexa (pomiędzy ukośnikami) można dostroić do naszych potrzeb i pokusić się o ładną funkcję, która będzie zależna od typu danych - coś w rodzaju function make_string_safe($string, $type){ $regex_inters = array ( 'unsigned_int' => '0-9', 'float' => '0-9-,.