Skip to main content
 1. Posts/
 2. blog.dsinf.net/

bash.org.pl reader

·495 words·3 mins
blog.dsinf.net
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Pierwszy z cyklu odgrzebany program - czytnik losowych cytatów z bash.org.pl. Zrodził się z potrzeby - przy przeglądaniu losowych tekstów na samej stronie polskiego bash’a to co mnie denerwowało to przede wszystkim reklamy oraz zmieniający pozycję w trakcie ładowania witryny przycisk losowy. Rozwiązanie? Prosta aplikacja w niechlujnym C#. Jak pomyślał, tak zrobił.
Jedyne, co warte uwagi w samym algorytmie to metoda ściągająca zawartość strony i wyświetlająca ją tak jak przeglądarka: znaczniki <br />, &lt i inne na graficzne odpowiedniki.

Główny kod to kilka metod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;

namespace Bash.org.pl_Reader
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private string http_req(string s)
    {
      // used to build entire input
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      // used on each read operation
      byte[] buf = new byte[2048];
      // prepare the web page we will be asking for
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(@s);
      // execute the request
      HttpWebResponse response = null;
      try { response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); }
      catch { MessageBox.Show("Błąd połączenia sieciowego!!!"); return "-----"; }
      // we will read data via the response stream
      Stream resStream = response.GetResponseStream();
      string tempString = null;
      int count = 0;
      do
      {
        // fill the buffer with data
        count = resStream.Read(buf, 0, buf.Length);
        // make sure we read some data
        if (count != 0)
        {
          // translate from bytes to ASCII text
          tempString = Encoding.UTF8.GetString(buf, 0, count);
          // continue building the string
          sb.Append(tempString);
        }
      }
      while (count > 0); // any more data to read?

      // print out page source
      return sb.ToString();
    }
    public string wyciagnijTekstOdID(string ID)
    {
      string zawartosc = http_req("http://bash.org.pl/" + ID + "");
      if (zawartosc == "-----") zawartosc = "----- error !!! -----";
      else if (zawartosc.IndexOf("

<title>
 Nie znaleziono
</title>") != -1) zawartosc = "----- error 404 -----";
      else
      {
        string numer = zawartosc;
        numer = numer.Substring(zawartosc.IndexOf("

<title>
 bash.org.pl: cytat "));
         numer = numer.Substring(27);
         numer=numer.Substring(0, numer.IndexOf("
</title>"));
        lista.Items.Add(numer);
        numertext.Text = numer;     
        zawartosc = zawartosc.Substring(zawartosc.IndexOf("<div class=\"quote post-content post-body\">") + 45);
        zawartosc = zawartosc.Substring(0, (zawartosc.IndexOf("</div>")));
        //podmianki
        zawartosc = zawartosc.Replace("\n", "");
        zawartosc = zawartosc.Replace("\r", "");
        zawartosc = zawartosc.Replace("

<br />", "\r\n");
        zawartosc = zawartosc.Replace("<br />", "\r\n");
        zawartosc = zawartosc.Replace("<", "<");
        zawartosc = zawartosc.Replace(">", ">");
        zawartosc = zawartosc.Replace(""", "\"");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&nbsp;", " ");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&", "&");
        zawartosc = zawartosc.Replace("';", "'");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&sect;", "§");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&brvbar;", "|");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&micro;", "µ");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&permil;", "‰");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&reg;", "®");
        zawartosc = zawartosc.Replace("&copy;", "©");
        zawartosc = zawartosc.Replace("'", "'");
      } 
      return zawartosc;
    }

    string losujTekst()
    {
      string tekst = wyciagnijTekstOdID("random");
      return tekst;
    }
    public int licznikPermanentny = 0;
    private void losujButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tekst.Text = losujTekst();
      licznikPermanentny++;
      numertekst.Text = licznikPermanentny.ToString();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      tekst.Text = "___"; 
    }

    private void idzDoWybranego_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tekst.Text = wyciagnijTekstOdID(lista.SelectedItem.ToString());
      tabControl1.SelectTab(0);
    }

    private void doSchowka_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Clipboard.SetText("http://bash.org.pl/" + numertext.Text);
    }
  }
}

Link do kompletnego projektu wraz z designerem (licencja -“róbta co chceta”).