Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Pliki AVI z kodekiem H/264 dla Adobe Premiere

·127 words·1 min
blog.dsinf.net adobe premiere avi ffmpeg h/264
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Adobe Premiere z niewyjaśnionych przyczyn nie chce importować plików AVI z kodekiem H/264. Czasem importuje z nich jedynie ścieżkę dźwiękową. Ale jest prosty sposób by bez wielkiego zachodu i konwertowania sensu stricto plików wimportować je.

Potrzebny będzie ffmpeg do pobrania we wszelakich wersjach ze strony http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/. Teraz należy rozpakować ffmpeg.exe do katalogu, z którego pliki nas interesują lub dodać go do PATHa i wywołać polecenie

for %%a in (*.avi) do ffmpeg -i "%%a" -vcodec copy -acodec copy -f mp4 -y "%%~na".mp4

Wynikiem jego pracy będzie przepisanie kontenera obrazu ze wszystkich plików w katalogu do plików mp4, które Adobe Premiere przyjmie. Jedyny problem to ew. brak ścieżki audio. Ale wówczas problemem nie będzie dodanie pliku AVI jako dźwięku równoległego do obrazu z MP4.
Prawda, jakie pokrętne?

źródło: http://forums.adobe.com/thread/854115