Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Aktualne kroki niezbędne do instalacji VMware 8 na Kernelu 3.7.10

·73 words·1 min
blog.dsinf.net linux vmware
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński
Jak zawsze niezbędna jest instalacje kernel-devel i/lub kernel-source oraz aktualizacja bieżącego jądra (bowiem często oże sie zdarzyć, że mamy źródła nowsze niż jądro). Potem reset, żeby kompilować ze źródeł do odpalonego kernela. Meritum, czyli przesunięcie version.h:
cp /usr/src/linux-3.7.10-1.1-obj/x86_64/desktop/include/generated/uapi/linux/version.h /lib/modules/$(uname -r)/build/include/linux

Komenda powinna działać po zmodyfikowaniu źródła dla wszystkich kerneli rodziny 3.7.

Jeszcze tylko instalacja modułów:

cd /usr/lib/vmware/modules
wget http:// pavlinux.ru/vmware/8.0.3/source.tar.lzma #md5 =  e37e41a818a47ec868bdb493197aaf63
tar -xf source.tar.lzma
vmware-modconfig --console --install-all

źródło: http://pavlinux.ru/vmware/8.0.3/

źródło: http://communities.vmware.com/message/2188131