Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

syntax error : missing ’;’ before 'type’ //C w MSVC

·112 words·1 min
blog.dsinf.net c++ msvc visual studio
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

MS Visual C obecny w Visual Studio (nawet w 2013!) jako kompilator czystego C z bliżej nieznanych powodów używa wersji języka z 1990, w której niedozwolone było definiowanie z deklaracją w jednej linii, czyli

int zmienna = 0;

zwróci błąd w czasie kompilacji

syntax error : missing ';' before 'type'

To, co wydaje się normalne zostało wciągnięte w wersję C z 1999. Zatem trzeba po prostu wpisać dziwnie wyglądające dla programisty C++

int zmienna; zmienna = 0;

Ponadto w C-1990 zmienne należy deklarować na początku bloku, w tym niedozwolone jest deklarowanie zmiennej w pętli for w dyrektywie początkowej - trzeba wyciągnąć deklarację poza blok:

int i;
for (i=0; i<100; i++){
...
}