Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Łączenie się z SSH na webhostingu OVH za pomocą klucza prywatnego

·67 words·1 min
blog.dsinf.net linux ovh webhosting
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Proste zadanie - połączyć się bez hasła (za pomocą klucza RSA) po SSH do webhostingu OVH (jest to dostępne co najmniej w ofercie PRO). Odcisk palca wgrany do świeżo założonego .ssh/authorized_keys (w /homeWXYZ/username). Łączę się, ale odrzuca mój klucz.

Okazuje się, że zainstalowany na serwerach ftp.clusterXYZ.ovh.net serwer ssh jest bardzo konserwatywny jeśli chodzi i uprawnienia - wymaga 755 na folderze .ssh i 600 na samym pliku authorized_keys.