Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Tryb wścibskiego administratora – podłączenie do cudzej sesji terminalowej bez zgody i hasła

·183 words·1 min
blog.dsinf.net windows server
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Są takie sytuacje kiedy trzeba zweryfikować co robi użytkownik, albo sprawdzić co się dzieje na koncie na którym coś nie działa (dziwne, przecież u nas działa!) na Windows Server.

Pierwsze podejście to użycie menadżera zadań, zakłądki użytkownicy i kliknięcie “podłącz” - ale to działa jak zwykłe podpięcie zdalnym pulpitem i prosi nas o hasło. Co więcej wyrzuca oryginalną sesję.

Potrzebujemy wpiąć się w trybie shadow. Jak to zrobić? Najpierw trzeba nadać sobie uprawnienia w edytorze zasad grupy (gpedit.msc): konfiguracja komputera -> szablony administracyjne -> składniki systemu windows -> usługi pulpitu zdalnego -> host sesji -> połączenie -> ustaw reguły zdalnego setrowania… -> włączone, pełna kontrola bez zgody użytkownika.

Teraz trzeba sprawdzić jakie sesje są aktywne poprzez

query session

Aby się podpiąć używamy polecenia

mstsc /shadow:<ID> /control /noConsentPrompt

Ostatnia flaga jest wbrew pozorom ważna - choć jesteśmy administratorem to trzeba jawnie zadeklarować chęć grzebania użytkownikowi po sesji bez jego zgody. Flaga /control pozwala włączyć/wyłączyć kontrolę - bez niej możemy bezpiecznie podglądać.

Ważna uwaga: jeśli użytkownik zakończy sesję zdalnego pulpitu (nawet bez wylogowania się) stracimy możliwość podglądu. Aha, działa rzecz jasna tylko z uprawnieniami administratora.