Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Ubijanie zawieszonych rzeczy: SSH, Telnet, Linux, vi, …

·150 words·1 min
blog.dsinf.net linux ssh telnet vi
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Niezbyt znane są komendy do ubijania zawieszonych połączeń SSH i Telnet a podpinanie się z innego terminala żeby wywołać killall -9 ssh jest mało profesjonalne. Podobnie z innym oprogramowaniem. Dlatego wrzucam małe podsumowanie:

  • SSH: <Enter>, <Tylda ~>, <Kropka .> (warto zapoznać się w ogóle z dokumentacją kontroli SSH)
  • Telnet: <Ctrl>+<]>, "quit"
  • Linux: <SysRq>+REISUB (wciśnięty SysRq lub <Alt>+<PrtScr> i kolejno R (przełącza klawiaturę do trybu raw), E (SIGTERM do wszystkich procesów poza initem), I (SIGKILL do wszystkich procesów poza initem), S (synchronizuje dyski), U (przemontowuje dyski jako ro), B (wysyła rozkaz do CPU żeby zresetować komputer - wywołanie tylko tego może doprowadzić do utraty danych) - wszystkim zajmuje się debugger jądra więc zawsze powinno działać; jeśli nie mamy dostępy do fizycznego terminala można wysłać rozkazy pisząc je po kolei (jako pojedyncze znaki) do pliku /proc/sysrq-trigger)
  • vi: <Esc> :wq! lub bez zapisu: <Esc> :q! lub siłowo: <Ctrl>+<Z>_, a potem kill -9 $pid