Skip to main content

ffmpeg

2013

Pliki AVI z kodekiem H/264 dla Adobe Premiere
·127 words·1 min
blog.dsinf.net adobe premiere avi ffmpeg h/264
Adobe Premiere z niewyjaśnionych przyczyn nie chce importować plików AVI z kodekiem H/264. Czasem importuje z nich jedynie ścieżkę dźwiękową. Ale jest prosty sposób by bez wielkiego zachodu i konwertowania sensu stricto plików wimportować je. Potrzebny będzie ffmpeg do pobrania we wszelakich wersjach ze strony http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/. Teraz należy rozpakować ffmpeg.exe do katalogu, z którego pliki nas interesują lub dodać go do PATHa i wywołać polecenie for %%a in (*.avi) do ffmpeg -i "%%a" -vcodec copy -acodec copy -f mp4 -y "%%~na".