Skip to main content
[skowronski.tech] tech blog [skowronski.tech] tech blog

vi

2016


Ubijanie zawieszonych rzeczy: SSH, Telnet, Linux, vi, …
·150 words·1 min
blog.dsinf.net linux ssh telnet vi
Niezbyt znane są komendy do ubijania zawieszonych połączeń SSH i Telnet a podpinanie się z innego terminala żeby wywołać killall -9 ssh jest mało profesjonalne. Podobnie z innym oprogramowaniem. Dlatego wrzucam małe podsumowanie.