Skip to main content

visual studio

2013

syntax error : missing ’;’ before 'type’ //C w MSVC
·112 words·1 min
blog.dsinf.net c++ msvc visual studio
MS Visual C obecny w Visual Studio (nawet w 2013!) jako kompilator czystego C z bliżej nieznanych powodów używa wersji języka z 1990, w której niedozwolone było definiowanie z deklaracją w jednej linii, czyli int zmienna = 0; zwróci błąd w czasie kompilacji syntax error : missing ';' before 'type' To, co wydaje się normalne zostało wciągnięte w wersję C z 1999. Zatem trzeba po prostu wpisać dziwnie wyglądające dla programisty C++