Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

PHP: var_dump do zmiennej

·138 words·1 min
blog.dsinf.net php
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Tego łatwo się nie znajdzie, a potrafi krwi napsuć. W PHP var_dump() wyrzuca zmienną wraz z jej typem, o jest szczególnie użyteczne przy rzucaniu całych tablic (np. $_GET, czy $_SERVER). Ale jak ściągnąć wynik do zmiennej, żeby np. wrzucić go do pliku?
W tym celu powstała funkcja var_export(), która jednak jest pokrętna. Je sli użyjemy intuicyjnej składni zrobi to samo co var_dump - wypluje na ekran i już. Dopero drugi parametr typu boolean określa, czy wydrukować na ekran, czy też nie. Domyślnie robi to, co nie trzeba, więc trzeba dać true.

mixed var_export ( mixed $expression [, bool $return = false ] )

Można by się pokusić o dodanie do naszego dodawanego wszędzie zestawu funkcji czegoś w rodzaju

function var_save ( $zmienna ){
  return var_export( $zmienna, true );
}

by nie pisać zbyt wiele i zachować przejrzystość kodu.