Skip to main content
  1. Posts/
  2. blog.dsinf.net/

Teoretycznie zbędny, ale czasem przydatny zegarek w skrypcie CMD

·80 words·1 min
blog.dsinf.net cmd
Daniel Skowroński
Author
Daniel Skowroński

Dziś coś śmiesznie zbędnego, ale czasem jak się okazuje przydatnego - zegarek napisany na szybko w skrypcie CMD. Ostatnią rzeczą przed odpaleniem będzie zmiana rozmiaru fontu na maksimum, żeby było coś widać oraz zredukowanie rozmiaru okna konsoli.

title zegarynka
@echo off
cls

:petla
time /t
ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1000 > nul
cls
goto petla

Pewna uwaga: w MS-DOS nie ma sleepa, wiec trzeba użyć mijaka w postaci pinga, który pójdzie “w kosmos” i zostanie ztimeout’owany po zadanym czasie.